„Film i archiwum – problemy opracowania” – konferencja

Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, zaprasza na konfrencję naukową pt. „FILM i ARCHIWUM – PROBLEMY OPRACOWANIA”, objętą honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Konferencja odbędzie się 27 października 2011 r., w Światowym Dniu Dziedzictwa Audiowizualnego, w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 21/25. Przygotowanie i prowadzenie: dr hab. Jacek Sawicki (Instytut Pamięci Narodowej)

Program konferencji:

10.00 – 10.10
Powitanie gości
dr Rafał Leśkiewicz (Dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN)

Otwarcie konferencji
dr Łukasz Kamiński (Prezes IPN)

I. ZASÓB

10.10 – 10.30
Prezentacja filmu „Sami o sobie”

10.30 – 10.55
Zasób filmowy archiwum IPN i jego specyfika
Radosław Poboży (Instytut Pamięci Narodowej)

10.55 – 11.20
Zbiór filmów w Narodowym Archiwum Cyfrowym
Filip Kwiatek (Oddział Filmów i Nagrań Dźwiękowych Narodowego Archiwum Cyfrowego)

11.20 – 11.45
Filmoteka Narodowa na drodze tworzenia Narodowego Zasobu Filmowego
Jan Słodowski (Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej)

11.45 – 12.15
Przerwa

II OPRACOWANIE

12.15 – 12.40
Obraz Fotograficzny a obraz filmowy – problem opisu archiwalnego
dr Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.40- 13.05
Opracowanie materiałów audiowizualnych z zasobu IPN
Maciej Tański (Instytut Pamięci Narodowej)

13.05 – 13.30
Problemy zespołowości filmowych materiałów archiwalnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym w kontekście metodyki opisu materiałów archiwalnych
dr Wojciech Woźniak (Zastępca Dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego)

13.30 – 13.55
Doświadczenia w opracowaniu materiałów filmowych na przykładzie Archiwum TVP
Jan Sałkowski (Archiwum Telewizji Polskiej)

13.55 – 15.00
Opracowanie a udostępnianie – dyskusja z udziałem referentów
Prowadzenie: dr hab. Jacek Sawicki (Instytut Pamięci Narodowej)

Dodaj komentarz

Powered by WordPress Realizacja Agencja Arormat & NETS