II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Firmy rodzinne” Współczesne wyzwania przedsieębiorczości rodzinnej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Firmy rodzinne”.

Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji i wymiany myśli naukowej oraz prezentacja wyników badań na temat firm rodzinnych. II Konferencja Naukowa jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków biznesu, a także do studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną problematyką.

Organizatorami Konferencji są Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych SAN oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI w Łodzi. Partnerem Konferencji jest Inicjatywa Firm Rodzinnych.
Mamy nadzieję, że Państwa obecność podczas tego Wydarzenia będzie okazją do wymiany myśli naukowej, a także podzielenia praktycznymi doświadczeniami z zarządzania i prowadzenia przedsiębiorstw rodzinnych.

Udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Pełnomocnik Rektora SAN

dr Andrzej Marjański

Przewodniczący Konferencji

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

Zakres tematyczny konferencji porusza zagadnienia związane z zarządzaniem firmami rodzinnymi, w szczególności obejmuje następujące obszary problemowe:

warunki funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce i UE
dylematy sukcesji w firmie rodzinnej
strategie rozwoju firm rodzinnych
zarządzanie biznesem rodzinnym
rola biznesu rodzinnego w gospodarce
przedsiębiorczość w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
zarządzanie personelem w firmach rodzinnych
kultura organizacyjna firm rodzinnych
innowacje i zarządzanie zmianą w firmach rodzinnych
źródła finansowania biznesu rodzinnego
sektor MŚP jako dominujące środowisko funkcjonowania firm rodzinnych
Preferowane są artykuły mające formę prezentacji nowych czy też analizy modyfikowanych rozwiązań w przedstawionym zakresie, jak również omówienia zastosowanych w praktyce rozwiązań oraz studiów przypadku.

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – przewodniczący

prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz – SAN

prof. dr hab. Tadeusz Baczko – PAN

prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle

Prezes Inicjatywy Firm Rodzinnych prof. dr hab. Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Jan Klimek – SGH

prof. dr hab. Barbara Kożuch- Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Stefan Lachiewicz Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Anna Maria Nikodemska – Wołowik Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Roman Patora SAN

prof. dr hab. Bogdan Piasecki EEDRI, Uniwersytet Łódzki, SAN

prof. dr hab. Anna Rogut EEDRI, Uniwersytet Łódzki, SAN

prof. dr hab. Jerzy Różański – Uniwersytet Łódzki, SAN

prof. dr hab. Krzysztof Safin Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

prof. dr hab. Edward Stawasz – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Aleksander Surdej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Czesław Zając Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Urszula Żuławska – SAN

dr Jacek Lipiec – SGH

dr Andrzej Marjański – przewodniczący Konferencji

Publikacja recenzowana:

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii: Firmy rodzinne, w serii: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (6 pkt.). Planujemy wydanie monografii przed terminem konferencji. W związku z tym prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi na stronie www konferencji wymogami edytorskimi. Uprzedzamy, że artykuły nadesłane po tym terminie nie zostaną umieszczone w monografii.

Dodaj komentarz

Powered by WordPress Realizacja Agencja Arormat & NETS